Informatie

Wat heeft u naar hier geleid? Misschien de behoefte aan verstilling. Of aan een verinnerlijkt en hoopvol beeld van onze relatie met de aarde en de natuurlijke omgeving? Hoe dan ook, ik heet u welkom op deze kleurrijke, stille plek.

Groene kunst

Ik beschouw mezelf als maker van ‘groene kunst’, schatplichtig aan de natuur. Sinds 1975 sta ik als beeldend kunstenaar in het leven en maak ik schilderijen en tekeningen. Jarenlang was ik singer-songwriter, ik schrijf en fotografeer, maar mijn bestemming ervaar ik toch vooral in het subtiele spel met kleur en vorm.

Schepper van ’groene kunst’ Jos van Wunnik

Kunstboek

Als kind viel uit de heelheid, waarschijnlijk tussen mijn zesde en tiende jaar. Het koste me bijna een heel leven om deze heelheid als kunstenaar terug te vinden.De ervaring van samenhang en heelheid in de natuur en tijdens het schilderen hielpen me daarbij. Deze zoektocht voltrok zich voornamelijk via een reis door de kleuren, een ‘transformatie in kleur’. Dit is dan ook de titel van het kunstboek over mijn werk dat in 2011 bij mijn 60e verjaardag werd gepresenteerd.

Licht en water

Het centrale thema in mijn werk is de etherische kwaliteit van water, licht en levens-energie die alles doorstraalt: licht van de zon in de natuur, licht in de aarde, licht in de mens, en de versmelting van deze bronnen van licht; de ritmische verwevenheid en de stromende cycli van licht, water en levens-energie in levensprocessen. Je zou mijn werk kunnen omschrijven als de poëtische expressie van natuurimpressies, als een dialoog tussen het geziene en het ongeziene, en het versmelten van binnen- en buitenwereld.

Reizen

Alhoewel ik geen echte reiziger ben hebben sommige landschappen wel een beslissende invloed gehad op mijn werk. Het was een ontroerende ervaring toen ik voor het eerst bewust ‘ruimte’ ervoer in 1974 op de heide in Drenthe. Ik was immers opgegroeid als stadskind met af en toe groene intermezzo’s in de overwoekerde Hoge Fronten in Maastricht en zomervakanties in de bossen van Gellik vlak over de grens. Van 1977 tot 1983 was het lege Friese winterlandschap mijn klankbord. Tochten door het hooggebergte van Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland volgden en brachten meer dynamiek in de verstilling. In de overweldigende natuur van Bhutan voelde ik me thuiskomen en opgenomen in een sacraal landschap (1991).

Sacraal landschap

Rond 1997 volgde een periode waarin mijn werk in het teken stond van het samenvallen van het zichtbare, plaatselijke landschap met de stromende levens-energie van het sacrale landschap (de non-locale ruimte).
Hieruit ontstonden enkele projecten m.b.t. het landschap zoals het Aarde-Rombus traject’, kleinschalige land-art en ervaringsonderzoek naar bomen op krachtplaatsen, die mijn proces verdiepten.
In 2018 start ik het project ‘Kristalbos’ Kristalbos waarin ik verschillende manieren om naar het landschap waar te nemen (‘aandacht’) met elkaar verbind. Ik selecteer zeven locaties in natuurgebieden in een straal van ±10 km rond mijn woonplaats, waar ik nog een totaliteit van natuur en levens-energetische kwaliteiten kan ervaren. Mijn verbinding met deze totaliteit — genius loci — geef ik weer door middel van foto’s, plattegronden en schilderijen.

Techniek

Ik schilder aanvankelijk met ei-tempera op linnen, daarna met olieverf-caseïne-tempera op paneel. De verdunning met water i.p.v. met terpentine heeft invloed op de manier van schilderen. Sinds 2013 maak ik ook weer tekeningen met potlood en houtskool. Mijn schilder- en tekenhandschrift kenmerkt zich door geconcentreerde, ritmische arceringen, en fijne of grovere kleurstreepjes die de kleuren via optische kleurmenging helderheid, ruimtelijkheid, trilling en stroming verlenen. De tempera-techniek leent zich goed voor een tekenachtige manier van schilderen.

Biografie

Ik ben geboren in Maastricht in 1951 en aldaar opgegroeid. Van 1969 tot 1976 volgde ik de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven (twee jaren), de Stadsacademie en de Jan van Eijck-academie in Maastricht. Zowel in 1973 als in 2002 won ik met mijn werk een eerste prijs bij door Bisdom Roermond geïnitieerde kunstmanifestaties. Na mijn academietijd woonde ik met mijn partner Lidy en mijn zonen Jonathan en Elgar aan de Friese waddenkust, vervolgens vijf jaren in Tiel aan de Waal, en sinds 1987 in Schinveld, waar ik in Atelier Kristalberg schilderlessen en workshops ‘geomantie en kleur’ gaf, en jaarlijks exposities houd. Het Schinveldse Bos is al die tijd mijn belangrijkste bron van inspiratie geweest. Recentelijk richt ik mijn aandacht vooral op mijn artistiek werk.