Informatie

Wat heeft u naar hier geleid? Misschien de behoefte aan verstilling? Misschien vind u hier een verinnerlijkt en hoopvol beeld van onze relatie met de aarde en de natuur? Hoe dan ook, ik heet u welkom op deze kleurrijke, stille plek.

Groene-stroom-kunst

Ik beschouw mezelf als maker van ‘groene-stroom-kunst’, schatplichtig aan de natuur. Onder ‘groene stroom’ versta ik een paradijselijke, lente-achtige stroom van groei; de tijdloze uitwisseling tussen de zich steeds vernieuwende cyclus van groei in de zichtbare natuur en de ongeziene eenheid.
Sinds 1975 sta ik als beeldend kunstenaar in het leven en maak ik schilderijen en tekeningen. Jarenlang was ik singer-songwriter, ik schrijf en fotografeer, maar mijn bestemming ervaar ik toch vooral in het subtiele spel met kleur en vorm.

Schepper van ’groene-stroom-kunst’ Jos van Wunnik

Kunstboek

Net als alle kinderen viel ook ik uit de heelheid rond mijn zevende jaar. Een leven lang zal ik bezig zijn om deze heelheid als kunstenaar toe te laten. De ervaring van coherentie en eenheid in de natuur roept steeds weer nieuwe innerlijke beelden op, die samenklinken met mijn zoektocht. Deze krijgt voornamelijk vorm als een reis door de kleuren, een ‘transformatie in kleur’. Dit is ook de titel van het kunstboek over mijn werk dat in 2011 bij mijn 60e verjaardag werd gepresenteerd.

Licht en water

De centrale thema’s in mijn werk zijn: de etherische kwaliteit van water en licht; de levensenergie die alles doorstroomt; de ritmische verwevenheid van vorm en stroom; de poëtische expressie van natuurimpressies. Aan bijna elk schilderij gaat een innerlijk beeld vooraf — van de versmelting van binnen- en buitenwereld, van het geziene met het ongeziene.

Reizen

Alhoewel ik geen echte reiziger ben hebben sommige landschappen wel een beslissende invloed gehad op mijn werk. Het was een ontroerende ervaring toen ik voor het eerst bewust ‘ruimte’ ervoer in 1974 op de heide in Drenthe. Ik was immers opgegroeid als stadskind met af en toe groene intermezzo’s in de overwoekerde Hoge Fronten in Maastricht en zomervakanties in de bossen van Gellik vlak over de grens. Van 1977 tot 1983 is het lege Friese winterlandschap mijn klankbord. Tochten door het hooggebergte van Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland volgden en brengen meer dynamiek in de verstilling. In de overweldigende natuur van Bhutan voel ik me thuiskomen en opgenomen in een sacraal landschap (1991).

Sacraal landschap

Vanaf 1997 volgt een periode waarin mijn werk in het teken staat van het zoeken naar de stromende levensenergie van het sacrale landschap in het plaatselijke (cultuur)landschap. Hieruit ontstaan enkele kleinschalige land-art projecten, die mijn visie op het landschap verdiepen, zoals het Aarde-Rombus traject’ en ervaringsonderzoek naar bomen op krachtplaatsen.

In 2018 start ik het project ‘Kristalbos’ Kristalbos waarin ik verschillende manieren om naar het landschap te kijken met elkaar verbind. Ik selecteer zeven locaties in het dal van de Rode Beek in een straal van ±10 km rond mijn woonplaats, waar ik nog een totaliteit van natuur en levensenergetische kwaliteiten kan ervaren. Mijn verbinding met deze totaliteit — de genius loci — geef ik weer door middel van foto’s, plattegronden en schilderijen. In 2019 voert deze uitputtende zoektocht naar ‘verbinding’ in het landschap mij naar de stilte van de innerlijke ruimte.

Techniek

Ik schilder aanvankelijk met ei-tempera op linnen, daarna met olieverf-caseïne-tempera op paneel. De verdunning met water i.p.v. met terpentine heeft altijd mijn voorkeur gehad. Vanaf 2013 maak ik ook weer tekeningen met potlood en houtskool. Mijn schilder- en tekenhandschrift kenmerkt zich door geconcentreerde, ritmische arceringen in fijne of grovere kleurstreepjes, die de kleuren via optische kleurmenging helderheid, ruimtelijkheid, trilling en stroming verlenen. De tempera-techniek leent zich goed voor een tekenachtige manier van schilderen.

Biografie

Ik ben geboren in Maastricht in 1951 en aldaar opgegroeid. Van 1969 tot 1976 volgde ik de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven (twee jaren), de Stadsacademie en de Jan van Eijck-academie in Maastricht. Zowel in 1973 als in 2002 won ik met mijn werk een eerste prijs bij door Bisdom Roermond geïnitieerde kunstmanifestaties. Na mijn academietijd woonde ik met mijn partner Lidy en mijn zonen Jonathan en Elgar aan de Friese waddenkust, vervolgens vijf jaren in Tiel aan de Waal, en sinds 1987 in Schinveld, waar ik in Atelier Kristalberg schilderlessen en workshops ‘geomantie en kleur’ gaf, en jaarlijks exposities houd. Het Schinveldse Bos is al die jaren een belangrijke bron van inspiratie geweest. Recentelijk richt ik mijn aandacht vooral op de geestelijke vrijheid die het schilderen mij schenkt en de stille aandacht die daarvoor nodig is.