Kristalbos — Geomantie

Geplaatst op

Een in het verborgene werkend veld

In de volksmond spreekt men over ‘aardstralen’ of over ‘krachtplekken’, ‘energie‘ en ley-lijnen’. Om welke energie gaat het hier, want is niet alles energie? Met het begrip ‘levens-energie’ (deze benaming heeft mijn voorkeur), wordt geen fysisch-chemische energie bedoeld, maar een in het verborgene werkend veld. Het kreeg door de eeuwen heen verschillende namen, zoals ‘prana’ (gebonden energie die kan transformeren in warmte, kracht, inzicht, helende energie) en ‘chi’ (vrije energie) in het Boeddhisme, ‘natuurgeesten’ in het Shintoïsme, en scalaire energie (Tesla), nulpuntenergie (Einstein), morfisch veld (Sheldrake), tachyonen en torsieveld (Akimov) in de natuurkunde (kwantummechanica).

Op plekken waar levens-energetische banen kruisen en waar een meer geconcentreerde uitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende (kosmische en aardse) niveaus kan men het eigen lichaam gebruiken als ‘meetinstrument’. Velden van informatie en velden van levens-energie creëren samen een torsieveld. Dit heeft nul frequenties en kan dus niet worden gemeten met conventionele apparatuur. Op plekken in het landschap met geconcentreerde levens-energie ervaar je dan ook een draaiende spiraal (torsieveld) of twee tegengesteld draaiende spiralen (torus, donut). Bij de eerste maakt je lichaam een wiegende beweging, bij de tweede ervaart het (uiteindelijk) rust.

Voorbeeld van geomantisch onderzoek in 2009 op locatie in Schinveldse Bos

Ervarings-onderzoek

Jarenlang onderzocht ik samen met mijn partner Lidy plekken in het landschap waar we subtiele gewaarwordingen ondergingen: tintelend, stromend; een gevoel van stilte, zwaarte of lichtheid, het waarnemen van stralende kleurvelden (met gesloten ogen). Met veel groepen heb ik jarenlang proefondervindelijk deze ervaringen vergeleken, en samen met Lidy een poging ondernomen om ze te ordenen en benoemen. Ik deed dit omdat deze aanrakingen me elke keer weer ontroerden en me hielpen het inzicht te accepteren dat er geen scheiding is tussen mij, de natuur en het ongeziene. En bovenal omdat ik deze levens-energie als integraal onderdeel ervaar van de landschappen die ik wil schilderen.

Veel verschillende levens-energetische kwaliteiten

In 2004 kon ik 40 verschillende levens-energetische kwaliteiten met behulp van de wichelroede opsporen. Jarenlang maak ik echter geen gebruik meer van deze wonderlijke methode omdat het me teveel belast, en omdat het onderzoeken teveel het ondergaan in de weg zat. Tevens zag ik in dat het onderzoeken van dit complexe kennisgebied mijn vermogen te boven gaat, en dat de tijd nog niet rijp is om met anderen tot overeenstemming m.b.t. de terminologie te komen. Het onderstaande schema is een van de vele mogelijke invalshoeken.

Bij het ‘Kristalbos’-project beperk ik me dan ook tot een tiental levens-energetische kwaliteiten: allereerst de ‘vrouwelijke driehoek’ met op de hoekpunten een ‘Witte, Rode en Zwarte plek’ (zie aanvullende info in schema hieronder); de slangenlijnen en de Zwarte Mariaplek (omdat deze het meest inwerken op de groeivormen van bomen); de Lunarplek/Solarplek en de Michaëlplek/Mariaplek (yin-yang/mannelijk-vrouwelijk); de Elementenwezens-plek; de plek van Evenwicht (tussen yin-yang) en tot slot — en tevens de rode draad in dit project — de plek van Verbinding (de versmelting van polariteiten).

De nieuwe levens-energetische plekken die de laatste jaren in het landschap ontstaan zijn hebben alle de frequentie van het hart (groen), van eenheid (wit) en soms van verbinding (oranje).

Levens-energetische banen en hun oriëntatie op de horizon; waar twee corresponderende banen elkaar kruisen bevindt zich een concentratiepunt
Onderzoek naar de Witte, Rode en Zwarte plek of ’godin’ bij een Gallo-Romeinse ‘drie-Matronen’-tempel in de Eifel bij Addig-Pesch in augustus 2012

Levens-energetische concentratieplekken

Trillingsveld Concentratieplek
Aarde Het Groot-orthogonaal-net (instroom) / Groot-diagonaal-net (uitstroom)
Deze netten verankeren onderstaande kwaliteiten in de aarde
1. Metamorfose Metamorfose-plek (overgang materie-geest)
2. Groei Elementenwezens-plek (water, vuur, aarde, lucht)
Devaplek (ether)
Witte groei-plek (Witte-plek, Groene stroomplek, Opaalplek, oneindig zeshoekig raster heelheidsveld)
3. Ritme Sterrenplek (kleur, klank)
Grote moeder-driehoek (driehoek met cirkel; sacrale geometrie)
Grote vader (vierkant van Sterrenplekken; sacrale geometrie)
4. Liefde Hartplek (Rode plek verenigd met Sterrenplek)
Mariaplek
Groene Stroom-plek (lemniscaat verbinding eindeloze groei - eenheidsveld)
5. Geest Geestelijke elementenwezensplek (ether)
Michaelplek (vuur)
Gabrielplek (water)
Plek van evenwicht (verbinding man-vrouw)
Urielplek (licht)
6. Leven Vrouwelijke driehoek (o.a. slangenlijnen water, vuur, aarde, ether)
(1) Maagdelijke of Witte plek
(2) Vruchtbaarheidsplek of Rode plek
(3) Transformatieplek of Zwarte plek
Zwarte Mariaplek (transformatie)
Oermoederplek
Virginaplek (verbinding man-vrouw)
7. Verbinding Solarplek (Michaël en zon)
Lunarplek (Gabriël en maan)
Plek van evenwicht (Solar-Lunar / Michaël-Gabriël)
Sjamaanplek (mannelijk-vrouwelijk)
Nieuwe Michaëlplek-1 (fel lila-lichtpaars, roze, zacht grijsgroen)
Plek van verbinding (= nieuwe Michaëlplek-2; oranje)

Geen objectieve kennis

Ik wil tot slot nogmaals opmerken dat al deze informatie (nog) niet als objectieve kennis beschouwd kan worden, en dat er (nog) geen gemeenschappelijk taal of begrippenkader voor deze uiteenlopende kwaliteiten is ontwikkeld. Dat wil echter niet zeggen dat de subjectieve ervaring niet als zeer waardevol en troostend ervaren kan worden, omdat het kan bijdragen aan het helen van de diepe kloof in onze cultuur tussen materie en geest.